Lạc lỗi

Thành phố này có rộng quá không anh?
Sao chúng ta suốt một đời đi lạc
Giữa dòng đời một mình em ngơ ngác
Anh ở đâu
giữa hơn bảy triệu người?

Không có anh, em vẫn mãi đơn côi
Đường dọc, đường ngang em hoang mang lạc lối
Tất thảy mọi người ai cũng đều rất vội
Chẳng ai dừng để nắm lấy tay em…

Đường em về vốn đã rất thân quen
Nay thiếu anh đường trở thành xa lạ
Ta từng gần sao giờ xa xôi quá
Chẳng ai cùng chung bước lúc chiều buông…

Giờ thay anh là tin nhắn lúc hoàng hôn
Em về chưa? Nhớ đi cho cẩn thận
Thành phố giờ càng dài như vô tận
Chỉ tại mình mỗi lúc lại xa hơn…

Khoảng cách giờ là tin nhắn lúc nửa đêm
Giữa hai người ở hai đầu thành phố
Rộng dài nào bằng hai đầu nỗi nhớ
Ta hoang mang, lạc lối – trọn kiếp người…

30/9/2017 PHỐ H?A

Trả lời