Mai em lấy chồng

Mai em lấy chồng, anh tiếc không
Má phấn môi son với duyên hồng
E ấp nụ cười… bên người ấy
Em sẽ lấy chồng, xua bóng không.

Mai em lấy chồng như đợi mong
Một thuở khi xưa giấu trong lòng
Trách mình mang phận là con gái
Mong mối duyên lành chẳng long đong.

Mai em chẳng còn những vội vàng
Chẳng còn thơ thẩn chẳng lang thang
Chẳng sợ ai yêu… rồi không tới
Chẳng buồn chẳng nhớ chẳng khóc than.

Mai em theo người áo trắng mang
Tình anh từ đấy… sẽ lỡ làng
Em về đan lại tình yêu mới
Với trái tim hồng đã sang ngang.

Mai kia hạnh phúc sẽ vuông tròn
Nụ cười hạnh phúc dẫu cỏn con
Tay em chung ấm cùng đan khít
Tổ ấm vẹn tròn… những đứa con.

Ngọc Suri

Trả lời