Ngày sau

Nếu sau này Anh đến được tương lai.
Em có chờ quên mắt cay đẫm lệ.
Em có nhớ những lời xưa ước thệ.
Em có hờn khi sóng bể chiều nghiêng.

Nếu sau này Anh đến được tương lai.
Như mãi mãi vẫn còn trong hiện tại.
Ngày cứ dài nên nhớ Em nóng nảy.
Đêm cứ xa trên bước nhảy vô thường.

Nếu sau này Anh về cuối con đường.
Mượn sắc hoa Em làm cô dâu mới.
Tiếng gọi mời chúc mừng nghe ơi ới.
Tình ra khơi lồng lộng cảnh buông trôi.

Nếu sau này không đến được tương lai.
Hồn Anh chạy qua khắp miền ân ái.
Tìm đắm say ru Em mềm giấc hãy.
Vay nhiệm mầu cho hạnh phúc riêng Em.

ChuHecodoc Le

Trả lời