Nhận được tin em sắp lấy chồng

Nhận được tin em sắp lấy chồng

Hồn này chết lặng tựa tầng không

Em vui hạnh phúc nào đâu ngóng
Tôi khóc âu sầu cứ mãi trông
Mộng tưởng chi nhiều đều vỡ mộng
Mong chờ cho lắm cũng tàn mong
Nhưng mừng em đã tròn hi vọng
Ta cũng hân hoan tận cõi lòng…!!
LPT

Trả lời