Nhớ

Chiều về chợt đổ cơn mưa
Ào ào rớt xuống phố xưa bạc màu
Mang bao nỗi nhớ nỗi sầu
Để ai lặng bóng tình đầu dở dang. . .~~!

_Ngọk_

Trả lời