Những lúc chia tay

Chia tay hoàng hôn.. có vẻ em buồn
Lời hát ấy du dương ngồi sau anh lái
Chẳng muốn xa đâu nhưng không ở lại
Em phải ra về … thấy thiếu điều chi

Đó là tim em mỗi lúc nghĩ suy
Khi chia tay là trong em thấy thiếu
Không phải là trái tim em yểu điệu
Mà thấy rất buồn khi vắng anh thôi

Em ngồi sau nhưng tý nữa đơn côi
Chẳng còn thấy đôi môi vờn nóng bỏng
Chẳng được gần đôi bàn tay lóng ngóng
Toả sức ấm nồng chan chứa tình yêu

Không phải là em không thích mỗi chiều
Ngồi sau xe anh lượn trên các phố
Để anh đưa em đươc xem mọi chỗ
Nhưng bận mà em rất tiếc phải xa

Rồi nay mai khi em rỗi sẽ qua
Lại cùng anh khoác chắt tay chung bước
Bao lời yêu sẽ nối dài mộng ước
Nhưng bây giờ…tạm biết nhé anh yêu !

Tú Phạm Minh

Trả lời