Nỗi nhỡ âm thầm

Có những khi đêm dài thao thức
Chợt hỏi rằng ta là gì của nhau?
Mà nhớ thương quay quắt đớn đau
Chợt vụng về với vần thơ sâu lắng

Có những khi một mình đêm vắng
Thoảng mơ màng tìm được vòng tay ấm
Được chở che..em khẽ tựa đầu
Khóc thật nhiều cho bớt đi hiu quạnh

Có những đêm quay cuồng nỗi nhớ
Chợt âm thầm em xé nát màn đêm
Bằng tiếng nấc âm thanh nghèn nghẹn
Và suối lệ…lăn dài trên đôi má
Có những đêm đếm thời gian tới
Lại đếm lui đến trăm vạn ngàn lần
Mà nỗi nhớ có vơi được nào
Hay chỉ là tim côi hoài khát vọng

Có những đêm cuộn tròn chăn ấm
Vẫn thấy lòng giữa giá buốt trời đông
Những nhớ nhung ai từng chung ngõ
Hiểu nỗi lòng không thể gọi thành tên.

Thi Ngoc Loan Vo

Trả lời