Qua giấc mơ hoang

Chợt nhận ra ta khờ quá đổi
Để ngôn từ đâm thẳng tim ai
Mơ hoá đá lòng còn nhức nhối
Con tạo xoay đâu dễ mệt nhoài.
Gió chiều nay bồi hồi thổn thức
Loãng đường mây vệt nắng giữa trời
Xuyên qua tim,nghe mình ấm lại
Quên chất chồng buồn tủi người ơi.
Nghe dìu dịu hoa lòng hun đúc
Cánh vô thường nở giữa trần gian
Anh vỗ về tình ta thắm mãi
Ta cười mình qua giấc mơ hoang.
August 18.2013
Anna Lyn

Trả lời