Thơ buồn thôi nhé người cũ

Thôi nhé quên đi đừng bao giờ nhắc tới

Cũng đừng buồn đừng nhớ để làm chi
Người hổng thương dù ta còn vương vấn
Thì bụi mờ cũng phủ lấp lối ta đi
Khi bao nhiêu ân tình chia lối rẽ
Dù con đường ta chọn của riêng ta
Dù ai thương ai hờn hay ai oán
Biết đoạn trường ta đã lỡ trót mang
Dẫu bao nhiêu tủi hờn và căm giận
Trách làm gì lỡ nhịp mối đường tơ
Người cũng quên đừng bao giờ nhớ nữa
Thôi cũng đành theo lối cũ đường xưa?
Nguyễn Hữu Hiệp

Trả lời