Thơ tình: Đợi chờ

Đợi chờ
 
Chờ ai nữa tôi chờ ai nữa
Ai đến đây mà đợi mà chờ
Chờ đơn lẻ chờ trong vô vọng
Em xa rồi xa tuổi ngây thơ.
 
Chiều đã qua một giờ cuộc hẹn
Buồn mình tôi đau tủi cho thân
Lỡ làng số không người chung cuộc
Hẹn xuân ngày lá đổ đầy sân.
 
Xuân hoa nở tìm em không gặp
Hạ nắng vàng chẳng thấy tăm hơi
Thu thay lá chắc cũng lỡ lời
Đông mục gỗ đìu hiu bóng xế.
 
Trách ai nữa trách ai – ai trách
Người hay đời hay tại địa thiên
Trong vô vọng khuất xa tầm mắt
Mộng vỡ rồi cam phận vô duyên

Trả lời