Thơ tình: em đâu biết

Em đâu biết là mỗi lần sóng vỗ
Là mỗi lần xô cát đâu anh
Em đâu biết mỗi khi buồm no gió
Sóng nồng nàn đưa thuyền ra khơi xa…
Em đâu biết những con thuyền đêm đêm
Chưa ngủ được bởi sóng còn thao thức
Khao khát lắm lòng biển xanh màu mắt
Thuyền về đâu trong thăm thẳm đại dương…
Em đâu biết mỗi chiều thu sóng vỗ
Thuyền rì rào cùng sóng ra khơi
Giữa muôn trùng sóng không biết nghỉ ngơi
Chưa vỗ vào bờ dừng lại cuốn ra khơi…
Em đâu biết chân trời xa xa tắp
Có những gì mà thuyền mãi ra đi
Cơn gió nhẹ xuôi chèo thuyền mát mái
Sóng rì rào nâng bước dịu êm êm…
Em đâu biết thuyền lênh đênh mãi miết
Vì hải đăng còn tỏa ánh lung linh
Trăng nghiêng bóng ánh vàng lấp lánh
Về đâu em!… Con thuyền nhỏ mong manh…
Theo blog: Banglanghoatim

Trả lời