Tiễn nàng thu

Hỡi lá thu vàng tiễn biệt em
Mùa sang hãy nhớ ghé qua thềm
Tô tà áo lụa choàng vai nhỏ
Vẽ chiếc khăn thêu buộc tóc mềm

Thu đi trở lại sẽ thêm nồng
Sưởi ấm tim mình hết lạnh đông
Hẹn nhé khi vườn hoa cúc nở
Tình phiêu nắng đẹp trải xuân hồng.

Lan Phương

Trả lời