Tình là bóng trăng

——TÌNH LÀ BÓNG TRĂNG ——

… Xa rồi.! Ngõ vắng kể từ nay
Để những chiều Đông buốt dạ này 
Rặng liễu đìu hiu theo những tháng 
Hàng dương ủ rũ suốt bao ngày 
Mây hồng bỏ bạn …về bên ấy 
Gió lạnh thương mình… lại ghé đây 
Có phải tình duyên là bóng nguyệt?! 
Vì trăng lúc tỏ… lúc hao gầy. …!
… Dũng Black…

Trả lời