Vô đề – Dũng Black

——— VÔ ĐỀ ——-
Dừng chân lặng ngắm tà dương
Hồn trôi theo khúc đoạn trường đang ngân
Tim côi gửi chốn phong trần
Nhân gian ai sẽ một lần nhớ ta?!
Nhìn về một quãng bôn ba
Buồn, vui, đắng, tủi trải qua nửa đời
Nhờ mây nhắn gửi đôi lời
Gửi người phương ấy một trời nhớ thương
Người xem ta khách qua đường
Mà sao ta mãi vấn vương về người
Suy tư rồi nhoẻn miệng cười
Tự dưng ta hoá trò cười thế nhân…
Dũng Black!
14/03/2015

Trả lời