Xuân lạnh

Xuân lạnh

Xuân cận đấy mà sao vẫn lạnh
Để lòng người hiu quạnh từng giây
Mong nhiều ánh nắng đong đầy
Cho hoa khoe sắc trên cây lộc chồi
Mưa giăng khắp để đời than thở
Quặn thắt lòng nỗi nhớ xuân ơi
Sao còn tím buốt rụng rơi
Xám mầu tất cả xám lời hát xuân.
Sưu tầm

Trả lời