Bài Thơ Chị Tôi

“Đêm mưa nhớ chị”
Chị ơi hoa gạo rụng rồi

Sương may lành lạnh tiết trời cuối thu
Lặng nhìn cánh võng ngày xưa
À ơi… Em ngủ chị đưa võng nào

Khẳng khiu cây khế ven ao

Chát chua chị cũng hái vào cho em
Vai gầy mẹ gánh chợ đêm
Cơm khê cơm sống cũng đem dỗ dành.

Cái thời hờn dỗi qua nhanh

Một thoáng thôi, tóc đang xanh… bỗng già!
Chị là vạt nắng thoảng qua
Hiền như tấm lụa mượt mà áo em.

Nhạc buồn một khúc ru êm

Nắng chiều đã ngả ngang thềm gió xiêu
Chẳng còn hoa gạo mỹ miều
Chị thêu lên tấm lụa điều tặng tôi!

Chị ơi! hoa gạo rụng rồi

Sương may lành lạnh tiết trời cuối thu!

Trả lời