Bài thơ dâng mẹ

Hôm nay viết bài thơ dâng lên mẹ,
Xin chứng lòng con trẻ ở phương xa,
Lần đầu tiên, giỗ mẹ vắng xa nhà,
Nơi đất khách, đường xa không về được,

Lòng xa xót, nhớ lại nhiều năm trước,
Vui sum vầy, hưởng phước lộc mẹ cha,
Tề tựu vui, con cháu sống chan hòa,
Cùng cúng bái, nhớ ngày ba mẹ mất,

Nay xa xứ, nổi niềm riêng chất ngất,
Gởi vào thơ, thành thật để dâng lên.
Ba mẹ hiền đáng kính. Bậc bề trên,
Xin thứ lỗi, ơn đền con chưa vẹn.

Ơn dưỡng dục, cưu mang người vun vén.
Cho hình hài, con có được hôm nay,
Nhớ mẹ cha, ngần ấy tháng năm dài,
Giờ cách biệt,,, u hoài đau dạ trẻ,,,, !!

Nay kỷ niệm, năm xưa ngày buồn tẻ,
Chút lòng thành xin ba mẹ chứng tri,
Hưởng khói nhang,, lễ vật,, nén sầu bi,,,
Về tọa hưởng, có gì xin dùng nấy,

Con bất hiếu cúi đầu xin vái lạy,
Ba mẹ ơi!,,,, Con trẻ cũng đã già,
Không biết rồi có qua khỏi phong ba,,,,
Thân tứ đại, ta bà, theo quy luật.!

Ngẫm trần thế cũng như trò ảo thuật!
Như giấc mơ, che khuất mọi cuộc đời,
Giàu hay nghèo, vô nghĩa lúc tàn hơi,
Bởi trần thế muôn đời là cõi tạm.

Noi gương mẹ, con sống theo thanh đạm.
Học gương cha, đem chất xám dâng đời.
Nhưng vẫn buồn, vẫn nhớ mẹ ba ơi,,,,!!
Xin linh hiển chứng lời con khấn nguyện,,,,,!!

Nguyễn ngọc Hồng Phước

Trả lời