Buồn không tên

Em giữ lại một chút buồn để khóc
Một chút vui em vẫn hát cho người
Dấu niềm riêng ở trong mỗi nụ cười
Rồi chợt thấy trái tim mình đau nhói.

Em giữ lại trong ái tình được mất
Thấy gì đâu đau đắu một đêm hoang
Mộng tình vàng xây bằng tiếng than van
Của tiếng đời đắng cay và mặn chát.

Em vẫn hát cho những điều không thể
Đến và đi như vạt nắng chiều phai
Buồn gác lại cho gió về than thở
Để phút này em được khóc hồn nhiên!

+Hoa ngọc Lan​.

Trả lời