Chỉ một mình anh

Người yêu dấu đi không quay trở lại
Ta đóng băng giữa chốn đông người
Kỷ niệm cũ cất vào kỷ niệm
Níu kéo làm gì – chỉ đắng lòng thôi!

Vẫn biết mùa xuân rồi mùa hạ
Hoa tàn phai để trái ngọt trên cành
Nhưng vẫn thấy những điều nuối tiếc
Như trong đời mơ mãi những ngày xanh.

Trả lời