Mùa hè nhớ

Mùa hè ơi !Nắng vàng nỗi nhớ

Cánh hoa rung vẫy gọi ngày xưa
Tuổi thanh xuân một thời sôi nổi
Như dòng sông nước lũ xô bờ
Nắng mùa hè vàng như tơ lụa
Vàng đất trời,vàng nỗi nhớ nhung
Nhớ nhớ mãi một thời quá khứ
Dĩ vãng xưa bao nỗi đoạn trường.
Minh Gương Nguyễn

Trả lời