Gửi lại thời gian

Chuyện đã cũ xin người thôi nhắc lại
Để nỗi đau theo quá khứ nhạt dần
Để ta quên hết một thời thời vụng dại
Và không còn tiếc nuối một người dưng.

Người đã cũ xin thôi không nhớ nữa
Thuở mộng mơ ngày ấy cũng xa rồi
Những lời yêu thương, những lời gian dối
Cũng chỉ đều là dĩ vãng mà thôi

Chuyện đã cũ ta không còn trách nữa
Chỉ như cơn gió nhẹ lướt ngang đời
Người cũng sẽ quên như chưa từng nhớ
Thương yêu nào rồi cũng sẽ phai phôi.

VÂN JENNY

Trả lời