Trả lại cho em

?Trả lại em……!!!!
Về theo với…..mùa thu!
Để nhớ thương…ru vào hồn…tim nhỏ!
Trả em về…nơi lời yêu…bỏ ngỏ!
Để anh buồn…nghe gió lặng…năm canh!

?Trả lại em…….!!!!
Cái thủa ấy….mong manh!
Mà đôi chân…từng song hành…nghiệt ngã!
Trả em về…phương trời kia…xa lạ!
Anh ngước nhìn…từng chiếc lá…thu bay!
?Trả lại em……!!!!
Với những tháng…những ngày!
Mối duyên yêu…bàn tay chung…thêu dệt!
Trả lại em…mộng yên ương…mơ kết!
Để cho anh…nhận hết…đớn đau lòng!

?Trả lại em…….!!!!
Một lần cuối…cho xong!
Mai em đi…cõi lòng không…sầu úa!
Trả lại em…những lời yêu…chan chứa!
Anh giữ lại…lời em hứa…năm xưa!

?Trả lại em……!!!!
Con phố vắng…chiều mưa!
Cùng bàn tay…mà anh vừa…tuột mất!
Trả lại em…nụ hôn yêu…rất thật!
Của ngày nào…còn ngây ngất…hương say!

?Trả lại em……..!!!!
Từng chiếc lá…thu bay!
Anh về đếm….tháng ngày sau…đơn độc!

Sưu tầm

Trả lời