Ngỡ ngàng

Hạnh phúc yêu thương và nhung nhớ
Để đêm về văng vẳng tiếng thời gian
Xa xa lời nhớ mãi ngút ngàn
Xếp hành trang gói mộng nỗi đợi chờ

Đêm nay..đêm mai..đêm mai nữa
Ta nhớ một người..Người nhớ ta không?
Hay ta nhớ người..mãi ngóng trông
Phút chạnh lòng thao thức giữa thâu canh.

Thi Ngoc Loan Vo

Trả lời