Cho vừa lòng nhau

Chiều tắt nắng, lá buông rèm ngủ
Gió mùa đông nhắn nhủ cùng ai:
Thức đêm mới biết đêm dài
Trăm năm mới biết rằng ai chung tình

Thưở mơ mộng muôn nghìn tha thiết
Xa một ngày da diết nhớ nhau
Nụ hôn tình ái gửi trao
Tình bay theo gió nát nhàu tim côi

Người phiêu bạt nổi trôi đây đó
Quên cuộc tình mây gió ngày xưa
Tháng ngày thấm thoát thoi đưa
Chôn vùi quá khứ cho vừa lòng nhau

+THANH VÂN

Trả lời