Chuông Nguyện

Chuông Nguyện
Người đi phố cũng lạ xa
Nỗi buồn dấu kìn nay òa vỡ đau
Hồi chuông nguyện đổ trên cao
Gieo buồn quay quắt ai nào biết đâu!
Gửi 
Xin tim thôi đừng trăn trở nhé
Trống canh khua đã cuối đêm rồi
Gửi ánh sao hôm về nơi đó
Tiếng lòng em đã hóa mồ côi!
Buồn
Buồn chi quay quắt tháng ba
Góc trời riêng đã vỡ ra ngậm ngùi
Miên man trong nỗi buồn vui
Điếng lòng chôn tiếng khóc vùi từ đây!
Ngọc Vân

Trả lời