Có phải người về

Còn nhớ hẹn nhau mùa lá rụng
Người sẽ về may áo lụa hồng
Vậy đó mà ai trông ngóng mãi
Bao lần khô héo lá trầu không

Từ đó thuyền trôi không trở lại
Một ngày xa bến nhớ mênh mông
Phải chăng đời gọi hồn lưu lạc
Về thôi! dừng lại gót phiêu bồng

Thăm lại mùa hoa còn thơm ngát
Không thấy người về nơi bến sông
Xa lắm người ơi lòng tiếc nuối
Thềm xưa còn lại gốc ngô đồng

Về đây muốn gặp nhau lần cuối
Chỉ thấy trăng gầy đêm nhớ mong
Xa xa thấp thoáng con thuyền nhỏ
Có phải người về đêm cuối đông….

XM ::::::

Trả lời