Cơn gió lạ – Thái Dương

Cơn gió lạ

Tôi muốn thi ca là một trời biển lạc
Chốn con người dừng bước với thời gian
Tôi muốn trào dâng như một tràng thi sĩ
Mượn tiếng chim ca không mỏi mệt
Với hồn thơ đầy tinh khiết
Thấm nhuần vào trong gió lạ
Hòa tan đi khắp bốn phương trời
Bỏ lại những u sầu phiền muộn
Ta dang tay đón trào
Một vùng trời là những giấc mơ.
Thái Dương

Trả lời