Đừng khóc … em ơi đừng khóc

Có thể ngày mai anh sẽ chết
Em đừng buồn, đừng khóc nhé em
Bởi chúng ta không chung một lối
Con đương này vẫn mãi mình anh
Rồi sẽ một ngày em sẽ nhận ra
Anh là người không thể thiếu bên em
Và em ơi xin đừng khóc trước mộ anh
Đừng hối tiếc những gì mình đã từng có 
Vì một ngày mai em sẽ quên anh thôi
Đừng khóc ,,, anh xin em đừng khóc…
Quỳnh Nguyễn 
 

Trả lời