Em có thể nào quên nổi một người không?

Em đừng nhìn bức ảnh của người dưng,
Tự dối mình rằng: Ngày mai, có thể…
Tình yêu ấy qua rồi, ai cũng đều biết thế
Đừng cố chấp dại khờ đong đếm những đợi mong.

Em đừng nhìn cơn mưa nữa, được không?
Con phố dài chẳng còn buồn như cũ
Đừng dắt tay mình trở về thời quá khứ
Một chốc lát thôi cũng đủ để đau lòng…

#Duphong

Trả lời