Gặp làm chi nữa?

GẶP LÀM CHI NỮA 

Gặp gỡ làm chi nguời thuở xưa 
Lòng thêm quặn thắt nói sao vừa 
Xa rồi thuở ấy còn đâu nữa 
Đã hết giờ ta hóa kẻ thừa 
Cần chi gặp nữa hỡi tình nhân 
Kẻ khiến tim ta cứ chết dần 
Bỏ nghĩa tham sang vì hám phận 
Cho tình tan vỡ hóa phù vân 
Gặp gỡ làm chi để xót thuơng 
Cho hồn tan vỡ mặn môi huờng 
Gần nhau chỉ khiến mình thêm ngượng 
Vậy hãy rời xa khỏi vấn vuơng 
Cần chi gặp nữa hỡi tình lang 
Để cấy vào nhau phút ngỡ ngàng 
Cứ để tình xưa vào dĩ vãng 
Cho hồn thanh thản khỏi tàn hoang…! 
Dũng Black

Trả lời