Ngủ đi em …

Ngủ đi em,ngày mai trời lại sáng
Hà cớ gì? Thức trắng mãi thâu đêm
Trăng hôm nay,tỏa sáng cả bên thềm
Em ngủ nhé,chớ lo thêm rồi nghĩ…

Ngủ đi em,những lời anh thủ thỉ
Khuyên từng lời chân thật lắm biết không?
Em cứ đắn đo suy nghĩ lòng vòng
Anh lo lắm,bờ môi nồng tươi trẻ…

Ngủ đi em,cố giữ gìn sức khỏe
Mai này còn nhiều việc lớn lao hơn
Hãy gạt nhanh đôi mi lệ tủi hờn
Nghe anh bảo! Rồi mau đi ngủ nhé…

Đan nguyễn

Trả lời