Giấc mơ trưa

Trưa_Thu khóc lặng thầm lệ đổ
Hắt hiu buồn gió vỗ thinh không
Lang thang vào giấc trưa nồng
Nụ hôn xưa ấy…má hồng hôm nay
Anh vẫn đó đôi tay ngày trước
Vẫn nồng nàn lần bước đam mê
Nép đầu nghe những đê mê
Hương thơm ngày cũ vỗ về men say
Mắt môi ấy tháng ngày ước hẹn
Ướp nụ tình nguyên vẹn ngây thơ
Đắm mình vào chốn hoang sơ
Hai ta hòa quyện cơn mơ tuyệt vời

Em thảng thốt_bởi lời réo gọi
Điệu nhạc buồn điện thoại vừa reo
Huơ tay dụi mắt nhìn theo
Cơn mưa rả-rít, đời bèo lênh đênh
Ngọc minh

Trả lời