Góc phố ngày xưa

Con đường nào tuy lạ mà quen

Chiều buông phố vắng đã lên đèn

Tìm nhau đi dưới trời mưa gió
Thấm lạnh vai người buốt tim tôi
Góc phố ngày xưa những bồi hồi
Giờ còn đâu nữa đã xa xôi
Người sang bến khác vui duyên mới
Mỏi gót đăng trình tôi với tôi
Hương yêu vừa chớm sao vụt tắt
Hoa mới ngát hương đã vội tàn
Tình vừa sum hợp vội lìa tan
Để lại trong ta những muộn màng./.

Trả lời