Gửi lại thời gian

Tôi sẽ về nơi góc nhỏ riêng tôi
Xóa quên đi những bồi hồi kí ức
Bước vô tư, giữa dòng đời ” sống thực
Loang lổ nhiều ‘ đâu chỉ vết thương đau’

Mai tôi về, nơi ấy có ra sao
Đành chấp nhận, ôm nỗi đau’ làm nhớ!
Biết ngoài kia còn lắm trò’ hư dở
Mặc thói đời, họ ganh tị, hơn thua!

Hạ qua đi, thu đến cũng giao mùa
Mong nắng ấm, theo gió lùa ‘góc nhỏ
Bước thềm rêu đã nhốm màu lá cỏ
Hạ xa rồi, sắc đỏ cũng tàn phai

Gói nềm riêng ta trả lại tháng ngày
Mong ai đó suốt đêm dài trọn giấc
Vượt dòng trôi, đạp sóng đời bẩn chật
Nguyện với lòng, sống thật với cô đơn

+NGUYEN THANH​​

Trả lời