Hạt buồn rơi

Hạt buồn rơi
Giữa chiều…tôi nhặt hạt buồn rơi… 
Nửa nhói tim đau, nửa bồi hồi 
Tự nhủ lòng thôi vương vấn nữa 
Khói mây…thì đã khói mây rồi! 
Đừng đợi, đừng chờ…đừng thương nhớ 
Chim chiều sao khản giọng, bơ vơ? 
Hay bởi tiếng lòng đang nức nở 
Đến gió ngoài kia cũng thẩn thờ! 
Hiu hắt nắng chiều bên song cửa 
Nhớ sao nhiều quá những đêm mưa…
Nguyệt Thu

Trả lời