Hết thương

Hết thương
xin hãy buông tay
Đừng gieo đau khổ. …đừng dầy vò nhau
Thay lòng đổi dạ vì đâu.?
Cho tình tan nát….để sầu lên mi
~~
Hết thương.
Đừng giữ làm chi..
Đêm buông dị mộng sầu về đôi tim
Thở dài…nước mắt thâu đêm
Trách chi.
.Nguyệt lão se duyên hững hờ
~~
Con Tằm
héo hắt nhả tơ
Niềm vui chưa trọn tình giờ về đâu..?
Chẳng thương. ..bầu bí cùng nhau
Để cho mướp đắng từ đâu leo giàn
~~
Hết thương.
phận số đa đoan
Gieo chi hờn oán. …nặng mang cuộc đời
Thiếp chàng duyên phận thế thôi
Tình nay chia nửa. ..ta người biệt li
~~
Tủi thân..
mình. ….Hận người đi
Trao lời gian dối, còn gì nữa đâu
Xích đời bằng sợi đớn đau. ..
Mười hai bến nước nặng sầu kiếp hoa
~~~~~~~
(Đông Phương )

Trả lời