Thơ về mẹ Lời ru của mẹ

À ơi…tiếng mẹ à ơi

Là muôn trùng sóng biển khơi cuộn trào
Lời ru cánh võng bay cao
Nghe như tiếng hát ngọt ngào mát trong

À ơi…con nhớ nằm lòng

Cành non khéo uốn lên vòng nguyệt hoa
Lời thương mẹ dạy xưa xa
Như gương soi tỏ bến bờ đục trong

Hắt hiu ngọn gió chiều đông

Lá vàng rơi để muôn dòng lệ rơi
Còn nghe vẳng khúc à ơi…
Cất vào sâu thẳm những lời mẹ ru…

Trả lời