Nếu còn kiếp sau

Nếu còn kiếp sau
 ( Hồng Phương )

Nếu có kiếp sau
Ta xin làm Liễu rủ
Ôm đôi bờ Sông biếc thênh thang
Mùa thu về Liễu trút lá vàng

Dệt thành thảm phủ cho Sông đỡ giá
Liễu với Sông-đôi người xa lạ
Bỗng gặp nhau như lá sẵn trên cành
Như mây cao lơ lửng giữa trời xanh

Khi gặp gió, mây lao nhanh không mỏi
Gió thì thầm như muốn hỏi :
Mây ơi, sao cứ mãi ở trên cao?
Hãy xuống đây nghe sóng biển rì rào

Nghe Sông, Liễu lao xao cùng biển cả
Bởi chúng mình đâu phải người xa lạ
Vẫn ngàn năm chung sống giữa ĐẤT,TRỜI!.

Trả lời