Chúc em hạnh phúc

Kiếp trước ta vụng đường tu
Kiếp này chẳng thể vợ chồng của nhau
Chúc em hạnh phúc trọn đời
Thủy chung gắn bó với người mình yêu!

Lỡ rồi đừng bận tâm chi
Chẳng ai có lỗi cớ gì trách nhau
Chỉ mong người ấy yêu em
Nhiều như anh đã yêu em rất nhiều.Yêu thật lòng chẳng dối gian
Để em không buồn hiu hắt năm canh
Tình yêu chẳng thể sẻ chia
Trái tim em đã thuộc về người ấy.

Nếu trời cho có kiếp sau
Anh xin vẫn mãi một lòng yêu em
Dù cho em chẳng đáp đền
Nhìn em hạnh phúc là anh vui rồi

Lương Tiến Thuận

Trả lời