Từ Em Tiếng Nhạc Rơi Buồn

Từ Em Tiếng Nhạc Rơi Buồn

Tác giả: Phan Tưởng Niệm
Tiếng nhạc buồn rơi xuống hồn tôi
Giọng hát em từ chốn xa vời !
Tôi xốn xang nghe lời thơ lạ
Dòng nhạc tình gõ nhịp tim côi
Tiếng nhạc buồn – từng lúc đầy vơi
Em – ru êm nốt sầu vời vợi
Tôi – ngẩn ngơ từng dòng tiếp nối
Lời thơ buồn – xé mảnh hồn tôi.
Dòng nhạc tình – buồn quá đi thôi !
Tiếng hát em bay giữa cung trời
Tôi lặng im nghe đời trở lại
Tuổi học trò – ngồi ngắm trăng rơi
Lời nhạc tình – buồn quá đi thôi !
Tiếng hát em – ru ấm nửa đời
Tôi lênh đênh tháng ngày còn lại!
Dòng nhạc tình – buồn quá em ơi !
Dòng nhạc tình – buồn quá em ơi !
Cho tôi xin – một chút – nửa lời
Cho tôi xin – một làn hơi nhẹ
Ru tôi vào giấc ngủ . Chơi vơi …

Trả lời