Có vẹn tơ duyên

Anh đến phố đông chẳng quên em,
Đèn xanh, tím ,đỏ …ngẫm mà thèm…
Gió se se lạnh…người dạo phố…
Anh chỉ một mình …chẳng có em *…

Ngày xưa còn nhỏ …em nhớ không,
Hai ta ríu rít diễn vợ chồng,
Hoa chanh sâu lại…thành chuỗi ngọc ,
Choàng cổ trao em…má ửng hồng…

Chiều tiết Thanh Minh …sắp sang hè…
Em còn giữ được xác Phượng, Ve ?
Ngày xưa anh tặng em còn nhớ …
Dạo ấy ganh nhau cãi Phượng …Me…

Từ dạo em đi sông kém xanh,
Thuyền tình run rẩy sóng chòng chành,
Bến vắng…Mộc Miên * không sáo đậu,
Sang sông rồi … Sáo có nhớ anh ???

Chim sáo nhà ai hót trong lồng,
Tiếng hót xé ruột …vút từng không,
Như người em cũ nơi xa ấy,
Có vẹn tơ duyên…một tấm chồng …)))?

@Peo soi

 

Trả lời