Nhớ quê hương

Nhớ quê hương

Đồng cảnh li hương muốn chia sầu
Sợ người em ngại chẵng nói đâu
Nỗi lòng xa xứ ai chẵng nhớ
Ngày ngắn đêm dài nỗi canh thâu
Đất khách phồn thịnh sao chán ngán
Quê hương nghèo khó đượm áo nâu
Tha nhân ai thấu niềm tâm sự
Chia sớt ưu tư kiếp dãi dầu.
Sáng tác: Mr.Chí

Trả lời