Em muốn hỏi

Em muốn hỏi tại sao…?
Mùa đông về lạnh thế.
Có phải như thường lệ.
Trái đất chẳng ngừng quay.

Muốn hỏi từng phút giây
Vì sao không dừng lại.
Để cho tình mình phải.
Cách xa đến bao giờ.

Muốn viết những vần thơ.
Dạt dào bao cảm xúc.
Muốn hỏi sao nhiều lúc.
Thấy lòng bỗng chênh chao.

Em muốn vị ngọt ngào.
Mình cùng trao mãi mãi.
Phút gần nhau mê mải.
Có phải là.. vì yêu..
ST.

Trả lời