Tiền

Tình tan vỡ ai không hối tiếc
Bởi số trời ai biết được đâu
Có duyên không nợ thành sầu
Có tình không nghĩa nên mau úa tàn

Sầu lẻ bóng thầm than trách phận
Bởi kiếp nghèo lận đận chữ duyên
Ván kia chuẩn bị đóng thuyền
Nỡ lòng đem bán vì tiền thế sao?
Mộng tan vỡ nghẹn ngào ngậm đắng
Đau thương chất nặng vai sầu
Người vui bên tình mới sang giàu
Kẻ nghèo nuốt hận về đâu giữa đời

Đành than trách duyên trời đưa đẩy
Để tình này đổ gẫy làm đôi
Đêm về hiu hắt đơn côi
Chạnh lòng đau thắt không thôi lệ tràn
St

Trả lời