Khi em làm người lớn

Khi em làm người lớn
Tới tháng phải trả bill
Tiền ga,tiền điện, nước
Sao cứ mãi tăng đều.

Khi em làm người lớn
Cuộc sống phải lo toan 
Công việc nào thì tốt? 
Biết khi nao an nhàn?

Khi em làm người lớn
Trên có Cha Mẹ già
Dưới còn đàn em nhỏ
Tính toán nào vẹn gia?

Khi em làm người lớn
Sẽ có gia đình riêng 
Hạnh phúc là chia sẻ 
Vơi đi những muộn phiền.

Anna Lyn

Trả lời