Lạy anh, em đi lấy chồng

LẠY ANH, EM ĐI LẤY CHỒNG

Thưở xưa mình hẹn ước cùng nhau
Đợi mai sau kết thành duyên giai ngẫu
Em hạnh phúc bên cạnh người yêu dấu
Anh thay lòng, em nuốt lệ vào tim
Biết bao ngày trên những chuyến xe đêm
Em tìm anh vẫn bặt vô âm tín
Lệ tràn mi, cố dặn lòng câm nín
Khi anh cho người báo tử đến tìm em
Em lạnh lùng, thao thức giữa đêm
Anh đã chết, hay tình xưa đã hết
Đợi anh với những năm dài mỏi mệt
Hứa cùng anh mãi mãi chẳng thay lòng
Cúi lạy anh, em cất bước theo chồng
Thắp nén hương cho anh lần sau cuối
Em đã biết anh đường đời dong ruổi
Đang say sưa cùng những mối tình hờ
Kể từ đây em không thể đợi chờ
Cũng sẽ tin rằng anh không còn nữa
Tình nghĩa không còn, anh đã quên lời hứa
Buông tay rồi, không nặng nợ mà chi.
THANH VÂN

Trả lời