Lẻ duyên

LẺ DUYÊN

Thiên sầu nguyệt ẩn lạc hồn thơ 
Vẳng vọng miên man khúc nhạc chờ 
Để dạ bâng khuâng mòn mỏi mộng 
Cho lòng bứt rứt rã rời mơ 
Duyên trần đoạn, kết nào ai biết 
Ái tục thành, tan mấy kẻ ngờ 
Một kiếp long đong đời lãng tử 
Buồn cho số phận lẻ đường tơ..!!
 —–Dũng Black…..

Trả lời