Lệ nhớ – Dũng Black

LỆ NHỚ 
Rêu xanh phủ kín đá buồn không 
Hỏi đá mà nghe đến não lòng 
Đò xưa vẫn đứng âm thầm đợi 
Bến cũ không rời lặng lẽ mong 
Hẹn uớc quên rồi môi mặn đắng 
Câu thề chẳng nhớ mắt cay nồng 
Ngồi ôm nỗi nhớ nghe lòng nhói 
Lệ nhớ rơi hòa hóa nuớc sông..!
 —–Dũng Black……

Trả lời