Mất cảm giác yêu

Đã lâu rồi? Em mất cảm giác yêu
Tim chết lặng từ buổi chiều dạo ấy
Anh đi rồi , cô đơn nào vây lấy ?
Chén tình sầu cạn mấy cùng chẳng say

Nỗi nhớ nhung sao đeo đẳng hàng ngày ?
Cho đôi mắt, cứ vì ai buồn mãi
Giọt lệ rơi, những đêm dài sợ hãi
Lạnh nhạt nào? Giết hại nửa hồn em

Chim lẻ bạn, vẫn bay mãi kiếm tìm
Người lẻ bạn , với nỗi niềm chôn kín
Trái yêu thương đôi ta vừa mọng chín
Là cuối cùng… em câm nín , xót xa

Nụ cười em… đi mãi với người ta
Để lại đây , lệ nhòa theo năm tháng
Cảm giác yêu, vì ai… mà đã cạn?
Mất nhau rồi, em chán lắm tình ơi!!!.

+Huyền linh angela

Trả lời