Giận hờn

GIẬN HỜN

Em giận hờn nói…sẽ chẳng nhớ anh
Em dằn lòng sẽ biến thành người khác
Sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ không còn khóc
Mỗi khi buồn mang ảnh cũ ra xem
Em giận hờn nói… rồi em sẽ quên
Ta hãy coi nhau chỉ như hai người bạn
Chẳng có gì đậm sâu nên dễ dàng phai nhạt
Em không cần anh…em…có thể… mình em
Em giận hờn nói…em sẽ mãi lặng im
Không hỏi han không quan tâm gì cả
Mặc anh buồn – vui, kệ anh vất vả
Ốm cũng chẳng thèm thương đấy, biết không???
Em giận hờn nói…em đã hết ngóng trông
Em giận hờn bảo… mình đừng yêu nhau nữa…
Nhưng sâu thẳm nơi đáy tim vẫn cháy lên ngọn lửa
Vì dối được anh…sao dối được chính mình?
St

Trả lời